_

قوانین مجموعه مدارس پروین اعتصامی

_
به ما بپیوندید
_

راهبردهای آموزشی و پرورشی

نگرش نو به آموزش با مجموعه مدارس پروین اعتصامی

مدرسه پروین اعتصامی با استفاده از تعامل مستفیم و الگو گرفتن از بهترین مدارس ژاپن توانسته راهبردهایی را در جهت آموزش و پرورش دانش آموزان تدارک دهد . مقطع ابتدایی یکی از مهم ترین مقاطع آموزشی در دوران تحصیل می باشد. و اهمیت فراوانی دارد آگاهی از چگونگی رشد و نمو دانش آموزان تغییرات رشدی و پرورشی آنان در تمام ابعاد بنا به ضرورت این دوران از اهداف مهم این مجموعه می باشد لذا برای دستیابی به این مهم مجموعه مدارس پروین اعتصامی در دو بخش آموزشی و پرورشی اهداف متفاوتی را در نظر گرفته و اجرا می نماید. و امکانات خاصی را تدارک دیده است.

  • اردوگاه خبرنگار بچه
  • کلاس آشپزی کودکان
  • مهارت بچه ها (8-12)
  • شمشیربازی متوسط

فلسفه ما

فلسفه ما همیشه حال یاد دادن قدردانی ، اعتماد به نفس ، تعاونی ، کنجکاوی ، تعهد ، خلاقیت ، اشتیاق ، همدلی ، استقلال ، احترام و تحمل هستیم

دیدگاه ما

مکانی که در آن دانش آموزان یاد می گیرند که شهروندانی و رهبرانی کامل باشند که به ایجاد جهانی صلح آمیز کمک کنند.

ماموریت ما

مدرسه پروین اعتصامی متعهد است در یک محیط ایمن و دلسوز ، آموزش خیلی دقیق و چالشی را ارائه دهد. هدف ما این است که دانش آموزان مسئولیت پذیری مادام العمر را که مهمترین مسعله فرهنگی برای دستیابی به صلح جهانی است را درک کنند و پرورش دهیم.

ذهنیت بین المللی

ذهنیت بین المللی طرز فکری است که در مدرسه ما پرورش و تمرین می شود. ما با هم در جهت رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می کنیم تا فرهنگ ها ، سنت ها ، اعتقادات و زبان های مختلف را درک و ارزش گذاری کنیم. مسئولیت متقابل ما این است که شهروندان جهانی همدل و نوعدوست باشیم که مایل به اقدام باشند.