اولیای گرامی لطفا درباره ی آموزگار فرزند خود به سؤالات زیر صادقانه پاسخ دهید، این اطمینان را به شما میدهیم که پاسخ های شما محرمانه و فقط توسط ارزیاب بررسی خواهد شد، همچنین پاسخ های شما تاثیر بسیار بزرگی در بهتر شدن کیفیت آموزشی و خدماتی مدرسه فرزندتان خواهد داشت