برنامه ها
_

با ما همراه شوید با فعالیت های دانش آموزان

_

جشن صد

برگزاری جشن 100

جشن هزار

روز میلاد حضرت زمان

مسابقه نقاشی

روز تخم مرغ

جشن قرآن

خوشحالی
_

آموزش به کودکان درباره اهمیت شادی

ما برنامه ها و کلاس هایی برای بچه های شما داریم

_