دانش آموزان گرامی لطفا جهت انتخابات شورای دانش آموزی از لیست زیر کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب کنید